Ahli Senat UMT (2018)


 

Pengerusi:

 

Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
Naib Canselor

 

 

Ahli:

 

Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Prof. Ts Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Aziz Ahmad 
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Najiah binti Musa
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Madya Dr. Amiza binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Asyraf bin Haji Abd. Rahman
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Prof. Madya Dr. Ruhani binti Mat Amin
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Prof. Madya Dr. Aidy @  Mohamed Shawal bin M Muslim
Pengarah, Institut Osenografi dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Madya Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dato' Dr. Mohd Tajuddin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika dan Pembangunan Lestari


 

Profesor yang Dilantik:

 

Prof. Emeritus Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Othman bin Haji Ross
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Dr. Wan Izatul Asma binti Wan Talaat
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Dato’ Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Profesor, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Dr. Muhammad Ikhwanuddin bin Abdullah
Profesor, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Fadzilah @ Adibah binti Abd Majid
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Ir. Dr. Ahmad bin Jusoh
Professor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan


Ahli Yang Diko-opt

 

Prof. Dr. Fauziah binti Abu Hassan
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Prof. Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah

 

Prof. Madya Dr. Mariam binti Taib
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

 

 


Ahli Ex-Officio:

 

Puan Zahara binti Kedri
Bendahari

 

En. Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Dr. Fahirah Syaliza Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

 

 

 

Setiausaha:

 

Prof. Dr. Nora’aini binti Haji Ali
Pendaftar

 

 

Ahli Senat UMT (2018)


 

Pengerusi:

 

Prof. Dato’ Dr. Nor Aieni binti Haji Mokhtar
Naib Canselor

 

 

Ahli:

 

Prof. Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Prof. Dr. Mazlan bin Abd Ghaffar 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Prof. Ts Dr. Che Mohd Ruzaidi bin Ghazali 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Prof. Dato’ Dr. Aziz bin Deraman
Dekan, Pusat Pengajian Informatik dan Matematik Gunaan

 

Prof. Dr. Aziz Ahmad 
Dekan, Pusat Pengajian Sains Asas

 

Prof. Dr. Najiah binti Musa
Dekan, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Ts. Dr. Mohd Zamri bin Ibrahim
Dekan, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Madya Dr. Marinah binti Mohd Ariffin
Dekan, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Mohd Shaladdin bin Muda
Dekan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Madya Dr. Amiza binti Mat Amin
Dekan, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan

 

Prof. Dr. Asyraf bin Haji Abd. Rahman
Dekan, Pusat Pendidikan Asas dan Liberal

 

Prof. Madya Dr. Ruhani binti Mat Amin
(Memangku) Dekan, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi

 

Prof. Madya Dr. Aidy @  Mohamed Shawal bin M Muslim
Pengarah, Institut Osenografi dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Abol Munafi bin Ambok Bolong
Pengarah, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Madya Dr. Yeong Yik Sung
Pengarah, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Dato' Dr. Mohd Tajuddin Abdullah
Pengarah, Institut Biodiversiti Tropika dan Pembangunan Lestari


 

Profesor yang Dilantik:

 

Prof. Emeritus Dr. Noor Azhar bin Mohamed Shazili
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Othman bin Haji Ross
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Wan Mohd Norsani bin Wan Nik
Profesor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan

 

Prof. Dr. Wan Izatul Asma binti Wan Talaat
Profesor, Institut Oseanografi dan Sekitaran

 

Prof. Dato’ Dr. Saharuddin bin Abdul Hamid
Profesor, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim

 

Prof. Dr. Muhammad Ikhwanuddin bin Abdullah
Profesor, Institut Akuakultur Tropika

 

Prof. Dr. Norhayati binti Mohd Tahir
Profesor, Pusat Pengajian Sains Marin dan Sekitaran

 

Prof. Dr. Mohd Effendy bin Abd Wahid
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Anuar bin Hassan
Profesor, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Akuakultur

 

Prof. Dr. Fadzilah @ Adibah binti Abd Majid
Profesor, Institut Bioteknologi Marin

 

Prof. Ir. Dr. Ahmad bin Jusoh
Professor, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan


Ahli Yang Diko-opt

 

Prof. Dr. Fauziah binti Abu Hassan
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Prof. Dr. Hamdan bin Suhaimi
Pengarah, Pusat Pengurusan Siswazah

 

Prof. Madya Dr. Mariam binti Taib
Pengarah, Pusat Perancangan, Pembangunan dan Kualiti Akademik

 

Prof. Dr. Tengku Sifzizul bin Tengku Muhammad
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan

 

 


Ahli Ex-Officio:

 

Puan Zahara binti Kedri
Bendahari

 

En. Abu Hassan bin Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Dr. Fahirah Syaliza Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

 

 

 

Setiausaha:

 

Prof. Dr. Nora’aini binti Haji Ali
Pendaftar