Pegawai Utama Universiti


 

Profesor Dato' Dr. Nor Aieni Haji Mokhtar
Naib Canselor

 

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Profesor Dr. Mazlan Abd. Ghaffar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi Ghazali
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Profesor Dr. Fauziah Haji Abu Hasan 
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Profesor Dr. Nora'aini Haji Ali
Pendaftar

 

Puan Zahara Kedri
Bendahari

 

Encik Abu Hassan Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Ir. Haji Mohd Zaideen Yusoff
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta

 

Dr. Fahirah Syaliza Mokhtar
Penasihat Undang-Undang

Pegawai Utama Universiti


 

Profesor Dato' Dr. Nor Aieni Haji Mokhtar
Naib Canselor

 

Profesor Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

 

Profesor Dr. Mazlan Abd. Ghaffar
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

 

Profesor Ts. Dr. Che Mohd Ruzaidi Ghazali
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

 

Profesor Dr. Fauziah Haji Abu Hasan 
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Korporat dan Jaringan Industri)

 

Profesor Dr. Nora'aini Haji Ali
Pendaftar

 

Puan Zahara Kedri
Bendahari

 

Encik Abu Hassan Ghazali
Ketua Pustakawan

 

Ir. Haji Mohd Zaideen Yusoff
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Harta

 

Dr. Fahirah Syaliza Mokhtar
Penasihat Undang-Undang